ปีชง 2565 วิธีแก้ปีชง 65 เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี

ปีชง 65 วิธีแก้ปีชง2565 ไหว้เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)

วิธีแก้ชงออนไลน์ 2565 ไหว้เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย “เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา”

แก้ชงถูกวิธี ถูกที่ ถูกเวลา ช่วยให้ร้ายกลายเป็นเบา ปีชง เป็นความเชื่อทางโหราศาสตร์ของจีน เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตาโดยตรง หรือที่รู้จักกันดีในนาม เทพไท้ส่วย “เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา” เป็นเทพผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ และมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละปี

คำว่า “ไท้ส่วย” ยังมีความหมายถึงดาวพฤหัสบดีในภาษาจีนโบราณ ซึ่งดาวพฤหัสบดีนี้เองก็ถือว่าเป็นประธานของดาวศุภเคราะห์ ซึ่งหมายถึง คุณธรรม ความดี โชคลาภ ทรัพย์สิน ในความเชื่อทางโหราศาสตร์ของไทย ดังนั้นจึงมีการเชื่อมโยงว่าหากดาวพฤหัสบดีไม่ดีในความเชื่อทางโหราศาสตร์ไทย หรือหากปีนักษัตรใดปะทะหรือได้รับผลร้ายจากเทพเจ้าไท้ส่วย จะทำให้ปีนั้นจะเป็นปีที่ได้รับผลไม่ดี หรือที่เราเรียกว่า ปีชง

ปีที่ได้รับผลกระทบ 2565

 • ปีชง เป็นปีชงโดยตรง คือปีที่ได้รับผลกระทบในทางที่ไม่ดีมากที่สุด
 • ปีคัก เป็นปีชงร่วม คือปีที่เป็นปีนักษัตรเดียวกับปีนั้นๆ
 • ปีเฮ้ง เป็นปีชงร่วม คือปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องเคราะห์กรรม
 • ปีผั่ว เป็นปีชงร่วม คือปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องสุขภาพ

ก่อนอื่น ต้องมาทำความเข้าใจว่าปีชงคืออะไร? สำหรับคำว่า “ปีชง” หมายถึง ปีแห่งการปะทะ เป็นเรื่องพลังของกาลเวลาในวิชา “โหราศาสตร์จีน” โดยได้แบ่งพลังของกาลเวลาออกเป็น 60 ช่วงเวลาเรียกว่า “ไท้ส่วย” โดยแต่ละช่วงเวลาจะมีองค์ไท้ส่วยคอยดูแลประจำปี 1 องค์ เพื่อให้ความคุ้มครองกับดวงชะตาของผู้ที่มีปีชง โดย เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยประจำปี 2565 นี้ มีพระนามว่า “ขุนพลห่องักไต่เจียงกุง” เทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีหยิ่มอิ๊ง (ปีขาล) ปีชงจะมีการจับคู่ปะทะและเป็นมิตรซึ่งกันและกัน ตามดวงชะตาปีเกิดของแต่ละบุคคล (ตามปีนักษัตร) เมื่อใดที่พลังของไท้ส่วยในปีนั้น มาปะทะกับไท้ส่วยในดวงชะตาปีเกิด ก็แปลว่าปีนั้นเป็นปีชงเกิดขึ้น

เช็คปีชง ปีชงร่วม 2565 แก้ปีชงปี 2565 ปีขาล แก้ชง แก้ชงร่วม
เช็คปีชง ปีชงร่วม 2565 แก้ปีชงปี 2565 ปีขาล แก้ชง แก้ชงร่วม

โดยปีชงตรงๆจะได้รับผลกระทบมากที่สุด ส่วนปีคัก ปีเฮ้ง ปีผั่ว ซึ่งเรามักเรียกว่า ปีชงร่วม จะได้รับผลกระทบไม่มากเท่ากับปีชง สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าปีนี้เป็นปีชงหรือไม่ สามารถเช็คปีชงได้จาก รูป 12 นักษัตร และสำหรับคนที่รู้ปีชงของตัวเองอยู่แล้ว แต่ยังไม่รู้ว่าจะไปแก้ปีชงที่ไหนดี ลองดูพิกัดแก้ชงวัดจีน ด้านล่าง

ปีชง คนเกิดปีอะไรต้องแก้ปีชง 2565

ปีชง 2565 ตามโหราศาสตร์จีน สำหรับ ปีชง 2565 ได้แก่ ปีนักษัตรวอก ซึ่งปีวอกเป็นการชงโดยตรง 100% คือมีเกณฑ์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างฉับพลัน ไม่ว่าจะในแง่บวกหรือลบ

 • ปีชง 2565 คือ คนที่เกิดปี พ.ศ. 2475, 2487, 2499, 2511, 2523, 2535, 2547, 2559
 • ปีชงร่วม 2565 คือ ปีนักษัตรขาล (คนเกิดปีเสือ), ปีนักษัตรกุน (คนเกิดปีหมู), ปีนักษัตรมะเส็ง (คนเกิดปีงูเล็ก)
ปีชง 2565 ปีขาล วิธีแก้ปีชง
ปีชง 2565 ปีขาล วิธีแก้ปีชง

ปีชง 2565

ปีชง เป็น ปีที่ได้รับผลกระทบกับชีวิตมากที่สุดหรือที่เราเรียกกันว่า ชงโดยตรง ปีชง ปี 2565 คือ คนเกิดปีวอกจะตกเกณฑ์ ชง 沖 ปีนักษัตรวอก (คนเกิดปีลิง) หรือคนที่เกิดปี พ.ศ. 2475, 2487, 2499, 2511, 2523, 2535, 2547 และปี พ.ศ. 2559

คนเกิดปีวอก ชงโดยตรง 100% มีเกณฑ์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างฉับพลัน ทั้งในแง่บวกหรือลบ บางคนอาจลงทุนแล้วรวย แต่บางคนอาจขัดข้องใจ กาย และครอบครัว และอาจประสบอุบัติเหตุที่เกินคาดได้

ปีชงร่วม 2565

ปีที่เกิดผลกระทบกับชีวิต แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนที่เป็นปีชงร่วมจะไม่มากไปกว่า ปีชง ซึ่งปีชงร่วม คือ คนเกิดปีขาล, ปีกุน และปีมะเส็ง หรือผู้ที่เกิดปี พ.ศ. 2466, 2469, 2472, 2481, 2484, 2490, 2493, 2496, 2502, 2505, 2508, 2514, 2517, 2520, 2526, 2529, 2532, 2538, 2541, 2550, 2553, 2556, และปี พ.ศ. 2562

 • ปีคัก คือ ปีที่เป็นปีนักษัตรเดียวกับปีนั้นๆ ปีคัก ปี 2565 คือ ปีนักษัตรขาล (คนเกิดปีเสือ) คนเกิดปีขาลจะตกเกณฑ์ คัก 剋
 • ปีเฮ้ง คือ ปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องเคราะห์กรรม คนที่เกิดปีวอก มะเส็งจะตกเกณฑ์ เฮ้ง 刑
 • ปีผั่ว คือ ปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องสุขภาพ คนที่เกิดปีกุนจะตกเกณฑ์ ผั่ว 破

คนเกิดปีขาล (ชงร่วม) คนที่เกิดปีขาลเป็นการชงร่วม อาจมีปัญหา เช่น ร้อนใจ ปัญหาการงาน อุปสรรคเล็กๆ น้อยๆ วิธีแก้ชงที่ดีที่สุด คือ ทำบุญไหว้พระสวดมนต์ ไถ่ชีวิตสัตว์ บริจาคโลหิต
คนเกิดปีมะเส็ง (ชงร่วม) อาจโดนดูถูก นินทาว่าร้าย ใส่ความ หรืออาจกลายเป็นแพะ โดนโยนความผิดมาให้
คนเกิดปีกุน (ชงร่วม) อาจมีปัญหาเกิดข้อขัดแย้ง ถูกบอกเลิก หรือห่างจากคนรัก พลัดพรากจากถิ่นฐานบ้านที่อยู่อาศัย

วิธีแก้ปีชง 2565

 • ไหว้เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย จะช่วยบรรเทาเคราะห์กรรมในปีชงได้
 • ทำบุญช่วยชีวิตสัตว์ต่างๆ เช่นการไถ่ชีวิตโค กระบือ ปล่อยนกปล่อยปลา
 • ทำบุญช่วยเหลือผู้ป่วย บริจาคโลหิต ทำบุญโลงศพฯลฯ
 • ไหว้พระ 9 วัด สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ช่วยเสริมสิริมงคลให้ชีวิตตลอดทั้งปี

ตามความเชื่อของชาวจีน การบูชาไหว้ องค์ไท้ส่วยเอี้ย หรือไท้ส่วยเอี๊ย สามารถที่จะช่วยบรรเทาเคราะห์กรรมในปีชง ปีชงร่วม นี้ให้เบาบางลงได้ และควรที่จะต้องไปไหว้เป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และเสริมสิริมงคลให้กับตัวเอง สำหรับสถานที่ ไหว้เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย คือ วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) วันจีนเก่าแก่ มีผู้คนที่ศรัทธาหลั่งไหลไปที่วัดจีนแห่งนี้ เพื่อทำการแก้ปีชงและปีชงร่วม รวมถึงนับการไปสักการะ เพื่อขอพรให้ชีวิตเฮงๆ มีความสุขตลอดปี ในวีนปีใหม่

สิ่งที่คนปีชงที่ต้องระมัดระวังและไม่ควรทำ

 • เพิ่มความระมัดระวังเรื่องปัญหาสุขภาพ ดูแลสุขภาพร่างกาย การเงิน ความรัก เพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องไม่คาดฝันต่าง ๆ
 • ไม่ควรเดินทางไปร่วมงานศพ หรืออยู่ในพิธีฝังศพ เพื่อลดปัญหาต่าง ๆ ที่อาจตามมาในภายหลัง เพราะอาจได้รับผลกระทบทำให้ร่างกายเจ็บป่วยกะทันหันได้

ของไหว้แก้ชง ปี 2565

ของไหว้สำหรับแก้ปีชง มีดังนี้

 • ส้มมงคล (ไต้กิก) 1 จาน
  ไหว้เสร็จแล้วนำกลับบ้านไปกินจะได้เป็นมงคลกับตัวเอง เฮง ๆ รวย ๆ ตลอดทั้งปี
 • น้ำมันเติมตะเกียง 1 ขวด
  หมายถึง ชีวิตที่รุ่งเรืองโชติช่วงตลอดทั้งปี
 • กระดาษหงิ่งเตี๋ย หรือกระดาษเงินกระดาษทอง 13 แผ่น
  พร้อมเทียบแดง เขียนชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ถ้าเป็นการแก้ชงตัวเองให้นำกระดาษหงิ่งเตี๋ยมาปัดที่ตัวเอง 13 ครั้ง (ปออุ่ง) ปัดลงมาตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าจนสุดแขน ฝากกระดาษไว้ไม่ต้องเผา
 • ซองบรรจุดวงชะตา ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
  นำซองที่บรรจุดวงชะตา ฝากไว้ที่ศาลเจ้าเพื่อให้พระจีนได้สวดมนต์ (พะเก่ง) ทำพิธีเสริมดวงชะตาให้เราแคล้วคลาดปลอดภัย เป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี

แก้ชงปี 65 ได้ที่ไหน ?

การเดินทางไปวัดมังกรแก้ปีชง

การเดินทางไป วัดมังกรกมลาวาส หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ สามารถเดินทางได้สะดวกโดยใช้บริการของรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน (MRT) ลงlถานีวัดมังกร ออกทางออกที่ 3 เลี้ยวขวา เดินต่อไปประมาณ 50 เมตร จะเถึงวัดมังกรอยู่ด้านขวามือ

พิกัดไหว้พระแก้ปีชง 2565

ท่านสามารถประกอบพิธีไหว้แก้ปีชงได้ที่วัดจีน วัดจีนสำคัญๆ ที่ท่านสามารถเดินทางไปไหว้แก้ปีชง 2565 ได้ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

พิกัดแก้ชง วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 423 ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทร. 02-2223975, 02-2266533

พิกัดแก้ชง วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) นนทบุรี

คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ วัดเล่งเน่ยยี่ เลขที่ 2 อยู่ที่ 75 ถนนเทศบาลสาย 9 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 ติดต่อวัดมังกรกมลาวาส โทร. 02-2223975

พิกัดแก้ชง วัดทิพยวารีวิหาร (วัดกัมโล่วยี่) กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 119 ซอยทิพยวารี ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-2225988

พิกัดแก้ชง วัดโพธิ์แมนคุณาราม (วัดโพวมิ้งปออึงยี่) กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 323 ถนนสาธุประดิษฐ์ 19 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 02-2112363, 02-2117885 โทรสาร 02-2127777


ที่มาข้อมูลและรูปภาพ:

 • เว็บไซต์วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (th.wikipedia.org)
 • เฟซบุ๊กวัดมังกรกมลาวาส (facebook.com/Wat.Mangkonkamalawat.Temple)

เขียนคอมเมนท์

อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ในที่สาธารณะ และเป็นช่องที่จำเป็นต้องใส่