วอลเปเปอร์เสริมดวงวันเกิด แจกฟรี พระประจำวันเกิด คนเกิดวันจันทร์ เสริมดวงชะตา

วอลเปเปอร์เสริมดวง คนเกิดวันจันทร์ บูชาพระประจำวันจันทร์ เสริมสิริมงคล

วอลเปเปอร์เสริมดวง แจกฟรี ประจำวันเกิดคนเกิดวันจันทร์

แจกฟรี วอลเปเปอร์เสริมดวง ประจำวันเกิด สำหรับมือถือ เสริมดวงชะตาคนเกิดวันจันทร์ สนับสนุนความเชื่อและศรัทธาส่วนบุคคลที่มีต่อ บุคคล พระ เทพ เทวดา เทพเจ้า หรือสิ่งศักสิทธิ์ ที่เราเคารพ นับถือ เสริมดวงชะตาชีวิต ทรัพย์สินเงินทอง โชคลาภ แคล้วคลาด ปลอดภัย

พระปางห้ามสมุทร และ พระปางห้ามญาติ พระประจำวันจันทร์ กับความศรัธทาเรื่องความเป็นสิริมงคลชีวิต

พระปางห้ามสมุทรและพระปางห้ามญาติ กำหนดเป็นหนึ่งในพระประจำวันเกิด โดยพระปางห้ามสมุทรและพระปางห้ามญาติเป็นพระประจำวันจันทร์ เพราะทางโหราศาสตร์ ดาวจันทร์หรือดวงจันทร์จะมีความหมายถึงรูปร่างหน้าตา ความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการ

ผู้ที่เกิดวันจันทร์จึงมักมีอารมณ์อ่อนไหว ปรับตัวง่าย นอกจากนี้ดาวจันทร์ยังหมายถึงญาติพี่น้อง และจัดเป็นธาตุน้ำ ซึ่งทั้งสองปางนี้ตามพุทธประวัติล้วนเกี่ยวข้องกับน้ำและญาติ ซึ่งนัยก็คือการเตือนให้ระลึกถึงความสามัคคีในหมู่พี่น้อง และยังได้พูดถึงอานิสงส์แห่งการบูชาพระปางนี้ว่าจะช่วยห้ามทุกข์ ห้ามโศก ห้ามโรคห้ามภัย ฯลฯ ดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงห้ามน้ำ ห้ามฝนพายุ ครั้งทรมานให้พวกชฎิลยอมละทิฐิ

วอลเปเปอร์เสริมดวง คนเกิดวันจันทร์ แจกฟรี

วอลเปเปอร์เสริมดวง แจกฟรี รูปพระปางห้ามสมุทร หรือปางห้ามญาติ พร้อมคาถาคาถาบูชาพระประจำวันจันทร์ ซึ่งเป็นพระประจำวันเกิด สำหรับคนเกิดวันจันทร์ บูชาพระประจำวันเกิด เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต

 • แสดงรูปพระพุทธรูปปางห้ามญาติ หรือปางห้ามสมุทร
 • แสดงรายละเอียด ชื่อพระ ชื่อวัด และจังหวัด ที่พระพุทธรูปนั้นประดิษฐาน
 • แสดงเลขมงคล 6395 รหัสตัวเลขพลิกชีวิต ยันต์พลังตัวเลข
 • แสดงสัญลักษณ์ โอม บนพื้นหลัง
 • แสดงคาถาบูชาพระประจำวันจันทร์ แบบเต็ม
 • แสดงสัญลักษณ์มงคล มหาสังข์ มงคลกาล สังข์ทักษิณาวัฏ ถือเป็นสิ่งมงคล และเครื่องรางอุดมมงคลสูงยิ่ง

คาถาบูชาพระประจำวันจันทร์ ฉบับเต็ม

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สวด ๓ จบ)

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป
สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห
ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป
สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห
ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป
สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห
ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ

คาถาบูชาบูชาพระประจำวันจันทร์ ฉบับเต็ม

คาถาสำหรับผู้เกิดวันจันทร์ภาวนาวันละ ๑๕ จบ จะได้มีความสุขสิ้นกาลนานและนอนเป็นสุขไม่ฝันเห็นสิ่งชั่วร้ายท่านควรมีพระพุทธรูปปางห้ามญาติไว้สักการะ พระท่านว่าเป็นการดีนักแลฯ

บทสวดบูชาพระประจําวันจันทร์ แบบย่อ:

(ตั้งนะโม ๓ จบ)

อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา

สวดคาถาบูชาพระประจำวันจันทร์ ๑๕ จบ เพื่อเสริมสิริมงคลชีวิต

ศรัทธา ความเชื่อการบูชาพระพุทธรูปประจำวันเกิด คนเกิดวันจันทร์

 • การบูชาพระปางห้ามสมุทร หรือปางห้ามญาติ พระพุทธรูปประจำวันเกิด คนเกิดวันจันทร์
*** ศรัทธา ความเชื่อ การกราบไหว้บูชา เป็นวิจารณญาณ ความเชื่อส่วนบุคคล ***

พิกัด ไหว้พระประจำวันจันทร์ พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร และปางห้ามญาติ

 • พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร หรือปางห้ามญาติ พระประจำวันจันทร์ พระพุทธโลกนาถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร(วัดโพธิ์) กรุงเทพฯ
 • พระร่วงโรจนฤทธิ์ วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
 • พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร พระนากแ หอพระนาก วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร (วัดสามปลื้ม) จ.กรุงเทพฯ

ที่มาของประวัติความเป็นมา:

 • เว็บไซต์ ฐานข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • เว็บไซต์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
 • เว็บไซต์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

Leave a comment