วอลเปเปอร์เสริมดวง รูปพระพิฆเนศ ปางประทานพร 5 เศียร ประทับนั่ง ระบุชื่อบุคคล เลขมงคล 6395

วอลเปเปอร์เสริมดวง พระพิฆเนศ ประสพผลสำเร็จ

วอลเปเปอร์เสริมดวง แจกฟรี หรือระบุชื่อ รูปพระพิฆเนศ

แจกฟรี วอลเปเปอร์เสริมดวง สำหรับมือถือ สนับสนุนความเชื่อและศรัทธาของบุคคลกับเทพ เทวดา เทพเจ้า หรือสิ่งศักสิทธิ์ ที่เราเคารพ นับถือ เสริมดวงชะตาชีวิต ทรัพย์สินเงินทอง โชคลาภ แคล้วคลาด ปลอดภัย

พระพิฆเนศ กับความศรัธทาเรื่องประสพความสำเร็จ

พระพิฆเนศ หรือ พระพิฆเณศวร เป็นเทพที่มีผู้คนนับถือมากองค์หนึ่งของโลก เป็นเทพแห่งความสำเร็จสำหรับชาวไทย ชาวฮินดูนับถือ พระพิฆเนศ หรือ พระพิฆเณศ หรือ พระพิฆเนศวร หรือ พระคเณศ หรือ คณปติ เป็นเทพเจ้าแห่งความรู้ เป็นเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ เป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ ปราดเปรื่องศิลปวิทยาทุกแขนง เป็นหัวหน้านำคณะข้ามความขัดข้อง พระพิฆเนศ หรือ พระพิฆเณศวร เป็นเทพที่ชาวไทยนับถืออย่างมากมาย เช่นเดียวกับเหล่ามหาเทพทั้ง 3 คือ พระศิวะ พระนารายณ์ พระพรหม ในการสวดบูชามหาเทพ และเทพเจ้าองค์อื่นๆ เช่น พระอินทร์ จำเป็นต้องสวดบูชาพระพิฆเนศก่อนทุกครั้ง ซึ่งเป็นกฎการไหว้เทพของศาสนาพราหมณ์ทุกนิกาย

วอลเปเปอร์เสริมดวง แจกฟรี พระพิฆเนศ ปางประทานพร 5 เศียร ประทับนั่ง

วอลเปเปอร์เสริมดวง แจกฟรี รูปพระพิฆเนศ ปางประทานพร 5 เศียร ประทับนั่ง

 • แสดงรูปพระพิฆเนศ ปางประทานพร 5 เศียร ประทับนั่ง
 • แสดงเลขมงคล 6395 รหัสตัวเลขพลิกชีวิต ยันต์พลังตัวเลข
 • แสดงสัญลักษณ์ โอม บนพื้นหลัง
 • แสดงคาถาบูชาพระพิฆเนศ แบบย่อ (การไหว้เทพของศาสนาพราหมณ์ทุกนิกายต้องสวดบทนี้ก่อนทุกครั้ง)
 • แสดงสัญลักษณ์มงคล มหาสังข์ สังข์ทักษิณาวัฏ ถือเป็นสิ่งมงคล และเครื่องรางอุดมมงคลสูงยิ่ง

วอลเปเปอร์เสริมดวง ส่วนตัว ระบุชื่อ-นามสกุล พระพิฆเนศ ปางประทานพร 5 เศียร ประทับนั่ง

วอลเปเปอร์เสริมดวง รูปพระพิฆเนศ ปางประทานพร 5 เศียร ประทับนั่ง ระบุชื่อบุคคล

 • แสดงรูปพระพิฆเนศ ปางประทานพร 5 เศียร ประทับนั่ง
 • แสดงเลขมงคล 6395 รหัสตัวเลขพลิกชีวิต ยันต์พลังตัวเลข
 • แสดงสัญลักษณ์ โอม บนพื้นหลัง
 • แสดงคาถาบูชาพระพิฆเนศ แบบย่อ (การไหว้เทพของศาสนาพราหมณ์ทุกนิกายต้องสวดบทนี้ก่อนทุกครั้ง)
 • แสดงสัญลักษณ์มงคล มหาสังข์ สังข์ทักษิณาวัฏ ถือเป็นสิ่งมงคล และเครื่องรางอุดมมงคลสูงยิ่ง
 • แสดง ชื่อ นามสกุล ผู้สั่งซื้อ

บูชาวอลเปเปอร์เสริมดวง รูปพระพิฆเนศ ปางประทานพร 5 เศียร

คาถาบูชาพระพิฆเนศ (พราหมณ์)

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา

บทสวด คาถาบูชาพระพิฆเนศ แบบพราหมณ์

ขอความสำเร็จในด้านต่างๆ มีโชค มีลาภ และทรัพย์สินเงินทอง สมหวัง ดั่งความปรารถนา

คาถาบูชาพระพิฆเนศ (พุทธ)

คาถาบูชาพระพิฆเนศ หรือพระพิฆเณศ แบบพุทธ เทพแห่งความสำเร็จ เทพแห่งปัญญา เทพแห่งความรู้ เทพเจ้าฮินดู
คาถาบูชาพระพิฆเนศ หรือพระพิฆเณศ แบบพุทธ เทพแห่งความสำเร็จ เทพแห่งปัญญา เทพแห่งความรู้

คาถาบูชาพระพิฆเนศ ที่ไทยพุทธนิยมสวดเป็นบทเดียวกันกับบทสวดคาถาบูชาพระพิฆเนศของพราหมณ์ แต่จะเริ่มด้วย นะโม 3 จบ ก่อนการบูชา

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา

บทสวด คาถาบูชาพระพิฆเนศ แบบไทยพุทธ

ศรัทธา ความเชื่อการบูชาพระพิฆเนศ

 • การบูชาพระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ขอพรแล้วได้ดั่งใจหวัง
*** ศรัทธา ความเชื่อ การกราบไหว้บูชา เป็นวิจารณญาณ ความเชื่อส่วนบุคคล ***

พิกัดไหว้พระพิฆเนศ หรือพระพิฆเณศวร


Leave a comment