วอลเปเปอร์เสริมดวง รูปพระแม่อุมาเทวี แจกฟรี เลขมงคล 6395 มหาสังข์

วอลเปเปอร์เสริมดวง พระแม่อุมาเทวี พระแม่ปราวตี ความรัก และอำนาจบารมี

วอลเปเปอร์เสริมดวง แจกฟรี หรือระบุชื่อ รูปพระแม่อุมาเทวี (พระแม่ปราวตี)

แจกฟรี วอลเปเปอร์เสริมดวง สำหรับมือถือ สนับสนุนความเชื่อและศรัทธาของบุคคลกับเทพ เทวดา เทพเจ้า หรือสิ่งศักสิทธิ์ ที่เราเคารพ นับถือ เสริมดวงชะตาชีวิต ทรัพย์สินเงินทอง โชคลาภ แคล้วคลาด ปลอดภัย

พระแม่อุมาเทวี พระแม่ปารวตี หรือ พระแม่ทุรคา กับความศรัธทาเรื่องอำนาจ บารมี และความรัก

พระแม่อุมาเทวี หรือ พระแม่ปารวตี ปารวตี หรือ อุมา เทวีในศาสนาฮินดู เป็นเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ ความรัก การอุทิศตน ตลอดจนพลังอำนาจศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อทางลัทธิถือกันว่า พระนางเป็นด้านอ่อนโยนและเอาใจใส่ของศักติ พระนางยังแสดงพระองค์เป็นหลายด้าน เรียกว่า “ปาง” ที่เราคุ้นเคยกับ ปางพระแม่อุมาเทวี มี 9 ปาง แต่ละปางเป็นที่รู้จักด้วยหลายชื่อหลายเรื่องราว พระแม่อุมาเป็น 1 ใน 3 ของพระตรีเทวี หรือพระตรีศักติ ซึ่งหมายถึงพระแม่ทั้งสาม (คือ พระแม่อุมา พระแม่ลักษมี และพระแม่สรัสวตี)

พระแม่อุมาเทวี เป็นพระอัครมเหสีของพระศิวะ มหาเทพ เทพเจ้าผู้ปกปักรักษาสรรพชีวิตและทำลายล้างความชั่วร้ายในจักรวาล พระนางเป็นพระธิดาของพระหิมวัต เทพแห่งภูเขา กับพระนางไมนาวติ ผู้เป็นพระชายา พระแม่อุมาเทวี ทรงเป็นมารดาแห่ง พระพิฆเนศ พระนางทรงให้กำเนิดพระพิฆเนศกับพระขันทกุมาร ตามคัมภีร์ปุราณะยังกล่าวว่า พระนางเป็นพระภคินีของพระนารายณ์หรือพระวิษณุ และพระแม่คงคา

วอลเปเปอร์เสริมดวง แจกฟรี พระแม่อุมาเทวี (ปาราวตี) ปางสิทธิธาตรี PVT-1001

วอลเปเปอร์เสริมดวง แจกฟรี รูปพระแม่อุมาเทวี (ปาราวตี) ปางสิทธิธาตรี PVT-1001

 • แสดงรูปพระแม่อุมาเทวี (ปาราวตี) ปางสิทธิธาตรี
 • แสดงเลขมงคล 6395 รหัสตัวเลขพลิกชีวิต ยันต์พลังตัวเลข
 • แสดงสัญลักษณ์ โอม บนพื้นหลัง
 • แสดงคาถาบูชาพระพิฆเนศ แบบย่อ
 • แสดงสัญลักษณ์มงคล มหาสังข์ มงคลกาล สังข์ทักษิณาวัฏ ถือเป็นสิ่งมงคล และเครื่องรางอุดมมงคลสูงยิ่ง

วอลเปเปอร์เสริมดวง ส่วนตัว ระบุชื่อ-นามสกุล พระแม่อุมาเทวี (ปาราวตี) ปางสิทธิธาตรี PVT-1001

วอลเปเปอร์เสริมดวง รูปพระแม่อุมาเทวี (ปารวตี) ปางสิทธิธาตรี ระบุ ชื่อบุคคล

 • แสดงรูปพระแม่อุมาเทวี (ปารวตี) ปางสิทธิธาตรี
 • แสดงเลขมงคล 6395 รหัสตัวเลขพลิกชีวิต ยันต์พลังตัวเลข
 • แสดงสัญลักษณ์ โอม บนพื้นหลัง
 • แสดงคาถาบูชาพระพิฆเนศ แบบย่อ (การไหว้เทพของศาสนาพราหมณ์ทุกนิกายต้องสวดบทนี้ก่อนทุกครั้ง)
 • แสดง ชื่อ นามสกุล ผู้สั่งซื้อ
 • แสดง วัน เดือน ปีเกิด
 • แสดงสัญลักษณ์มงคล มหาสังข์ มงคลกาล สังข์ทักษิณาวัฏ ถือเป็นสิ่งมงคล และเครื่องรางอุดมมงคลสูงยิ่ง

คาถาบูชาพระพิฆเนศ (พราหมณ์)

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา

บทสวด คาถาบูชาพระพิฆเนศ แบบพราหมณ์

ขอความสำเร็จในด้านต่างๆ มีโชค มีลาภ และทรัพย์สินเงินทอง สมหวัง ดั่งความปรารถนา

คาถาบูชาพระพิฆเนศ (พุทธ)

คาถาบูชาพระพิฆเนศ หรือพระพิฆเณศ แบบพุทธ เทพแห่งความสำเร็จ เทพแห่งปัญญา เทพแห่งความรู้ เทพเจ้าฮินดู
คาถาบูชาพระพิฆเนศ หรือพระพิฆเณศ แบบพุทธ เทพแห่งความสำเร็จ เทพแห่งปัญญา เทพแห่งความรู้

คาถาบูชาพระพิฆเนศ ที่ไทยพุทธนิยมสวดเป็นบทเดียวกันกับบทสวดคาถาบูชาพระพิฆเนศของพราหมณ์ แต่จะเริ่มด้วย นะโม 3 จบ ก่อนการบูชา

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา

บทสวด คาถาบูชาพระพิฆเนศ แบบไทยพุทธ

ศรัทธา ความเชื่อการบูชาพระแม่อุมาเทวี (ปาราวตี)

 • การบูชาพระแม่อุมาเทวี (ปาราวตี) มหาเทวีแห่งอำนาจวาสนาและบารมีอันสูงสุด ขอพรเรื่องความรักสมดั่งใจปรารถนา
*** ศรัทธา ความเชื่อ การกราบไหว้บูชา เป็นวิจารณญาณ ความเชื่อส่วนบุคคล ***

พิกัดไหว้พระแม่อุมาเทวี หรือพระแม่ปาราวตี


Leave a comment