วอลเปเปอร์เสริมดวงวันเกิด แจกฟรี พระประจำวันเกิด คนเกิดวันจันทอังคาร เสริมดวงชะตา

วอลเปเปอร์เสริมดวง คนเกิดวันอังคาร บูชาพระประจำวันอังคาร เสริมสิริมงคล

วอลเปเปอร์เสริมดวง แจกฟรี ประจำวันเกิดคนเกิดวันอังคาร

แจกฟรี วอลเปเปอร์เสริมดวง ประจำวันเกิด สำหรับมือถือ เสริมดวงชะตาคนเกิดวันอังคาร สนับสนุนความเชื่อและศรัทธาส่วนบุคคลที่มีต่อ บุคคล พระ เทพ เทวดา เทพเจ้า หรือสิ่งศักสิทธิ์ ที่เราเคารพ นับถือ เสริมดวงชะตาชีวิต ทรัพย์สินเงินทอง โชคลาภ แคล้วคลาด ปลอดภัย

พระปางไสยาสน์ หรือพระนอน พระประจำวันอังคาร กับความศรัธทาเรื่องความเป็นสิริมงคลชีวิต

พระพุทธรูปปางไสยาสน์ หรือพระปางปรินิพพาน กำหนดเป็นหนึ่งในพระประจำวันเกิด โดยพระพุทธรูปปางไสยาสน์ หรือพระปางปรินิพพานเป็นพระประจำวันอังคาร เพราะดาวอังคารจัดเป็นดาวพิฆาตหรือดาวมรณะ และยังเป็นดาวเกี่ยวกับสงคราม และอุบัติเหตุ ดังนั้น ปางนี้จึงเป็นเสมือนเครื่องเตือนใจให้คนวันนี้ดำรงชีวิตด้วยความมีสติ ระมัดระวังไม่ไปก่อเหตุกับใคร อีกทั้งวันที่พระพุทธเจ้าทรงปรินิพพานก็ตรงกับวันองคาร ส่วนที่กล่าวถึงการโปรดอสุรินทราหู นั้นน่าจะหมายถึงการขจัดความมัวเมาลุ่มหลง เห็นผิดเป็นชอบ อันเป็นลักษณะของพระราหูด้วย

คนเกิดวันอังคารมักเป็นคนมีเสน่ห์ร่าเริงสดใส ตรงไปตรงมา ไม่ได้เจ้าชู้ แค่ขี้เล่น ชอบแกล้งคนอื่นแต่เป็นคนคิดมาก ชอบเก็บอะไรแย่ๆไว้คนเดียว คนอื่นไม่ค่อยรู้เพราะกลั้นน้ำตาเก่ง ชอบแอบไปร้องไห้คนเดียวอยู่บ่อยๆ ทุ่มเทเรื่องความรักสุดตัว แพ้คนขี้อ้อน เอาใจเก่ง เกลียดการโกหกและการเห็นแก่ตัวมากที่สุด

วอลเปเปอร์เสริมดวง คนเกิดวันอังคาร แจกฟรี

วอลเปเปอร์เสริมดวง แจกฟรี รูปพระปางห้ามสมุทร หรือปางห้ามญาติ พร้อมคาถาคาถาบูชาพระประจำวันอังคาร ซึ่งเป็นพระประจำวันเกิด สำหรับคนเกิดวันอังคาร บูชาพระประจำวันเกิด เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต

 • แสดงรูปพระพุทธรูปปางไสยาสน์ (พระนอน)
 • แสดงรายละเอียด ชื่อพระ ชื่อวัด และจังหวัด ที่พระพุทธรูปนั้นประดิษฐาน
 • แสดงเลขมงคล 6395 รหัสตัวเลขพลิกชีวิต ยันต์พลังตัวเลข
 • แสดงสัญลักษณ์ โอม บนพื้นหลัง
 • แสดงคาถาบูชาพระประจำวันอังคาร แบบเต็ม
 • แสดงสัญลักษณ์มงคล มหาสังข์ มงคลกาล สังข์ทักษิณาวัฏ ถือเป็นสิ่งมงคล และเครื่องรางอุดมมงคลสูงยิ่ง

คาถาบูชาพระประจำวันอังคาร ฉบับเต็ม

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สวด ๓ จบ)

ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง ยัมหิ
เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต สุขัง สุปะติ
สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ
เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เส ฯ

สวดคาถาบูชาพระประจำวันอังคาร ๘ จบ

คาถาสำหรับผู้เกิดวันอังคารภาวนาวันละ ๘ จบ จะได้มีความเกษมสุขปราศจากภูตผีปีศาจเบียดเบียน นอนป่านอนดงอย่าลืมภาวนาคาถาบทนี้ และควรมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ไว้บูชาด้วย พระท่านว่าเป็นการดีนักแลฯ

บทสวดบูชาพระประจําวันอังคาร แบบย่อ:

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สวด ๓ จบ)

ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง

สวดคาถาบูชาพระประจำวันอังคาร แบบย่อ ๘ จบ เพื่อเสริมสิริมงคลชีวิต

ศรัทธา ความเชื่อการบูชาพระพุทธรูปประจำวันเกิด คนเกิดวันอังคาร

 • การบูชาพระปางไสยาสน์ หรือพระนอน พระพุทธรูปประจำวันเกิด คนเกิดวันอังคาร
*** ศรัทธา ความเชื่อ การกราบไหว้บูชา เป็นวิจารณญาณ ความเชื่อส่วนบุคคล ***

พิกัด ไหว้พระประจำวันอังคาร พระพุทธรูปปางไสายาสน์ หรือพระนอน


ที่มาของประวัติความเป็นมา:

 • เว็บไซต์ ฐานข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • เว็บไซต์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
 • เว็บไซต์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

Leave a comment