พญาอนันตนาคราช พญานาคราชตระกูลฉัพพะยาปุตตะ พญานาคประจำคนเกิดวันอาทิตย์

พญาอนันตนาคราช พญานาคปฐมชีวิตของการสร้างจักรวาล

บัลลังก์พญานาคราชพระนารายณ์ (พระวิษณุ) ณ เกษียรสมุทร

พญาอนันตนาคราช หรือพ่อปู่อนันตนาคราช พญานาคราชผู้ยิ่งใหญ่เหนือนาคทั้งปวง เป็นพญานาคตระกูลฉัพพะยาปุตตะ ผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ อำนาจ และบารมี เหนือนาคราชใดๆ พระองค์เป็นพาหนะคู่บารมีขององค์พระนารายณ์มหาเทพ (พระวิษณุ) เกิดมาก่อนสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ปกติจะขดตัวเป็นบัลลังก์ที่ประทับของพระนารายณ์อยู่กลางเกษียรสมุทร (ที่มาของนารายณ์บรรทมสินธุ์) พญาอนันตนาคราช มีพระนามเดิมว่า “พระเศษะนาคราช” เป็นพระโอรสของพระฤาษีกัศยปะและนางกัทรุ คำว่า อนันตะ แปลว่าไม่มีที่สิ้นสุด นั่นหมายถึง ทรงมีพระวรกายยาวมากจนสามารถพันรอบโลกได้ พระวรกายใหญ่โต เมื่อขยับตัวแต่ละครั้งแผ่นดินจะสั่นสะเทือน พญาอนันตนาคราชเป็นหนึ่งในเก้าองค์พญานาคาธิบดี ทั้ง ๙ พระองค์

พญานาคประจำวันเกิดคนเกิดวันอาทิตย์

พญาอนันตนาคราช เป็นพญานาคราชประจำวันเกิดของคนเกิดวันอาทิตย์ บนเศียรมีหงอน คางมีเครา พระวรกายสีขาวส่องประกายเรืองรอง ปล้องพระนาภีและพระเศียรเป็นสีทอง แผ่เศียรได้มากถึงพันเศียร ในขณะที่พญานาคอื่นสามารถแผ่เศียรได้ไม่เกินเก้าเศียร ถือว่าเป็นต้นตระกูลและราชาผู้ยิ่งใหญ่ของนาคทั้งปวง มีอำนาจบารมีและอิทธิฤทธิ์มากมายจนไม่มีพญานาคองค์ใดเทียบได้ สามารถพ่นไฟบัลลัยกัลป์ล้างโลกได้ในครั้งเดียว

ตำนานพญาอนันตนาคราช

ตามตำนานกล่าวว่าท่านเคยอวตารลงมาโลกมนุษย์สองครั้ง ครั้งหนึ่ง ตามมหากาพย์รามเกียรต์ที่พระนารายณ์ทรงอวตารมาเป็นพระราม พญาอนันตนาคราช อวตารมาเป็นพระลักษณ์พระอนุชาคู่ใจ ช่วยพระรามทำสงครามต่อสู้กับทศกัณฐ์ และอีกครั้ง ตามมหากาพย์มหาภารตะเมื่อพระนารายณ์อวตารมาเป็นพระกฤษณะ พญาอนันตนาคราชได้อวตารมาเป็นพระพลราม พระเชษฐาของพระกฤษณะ

ในคัมภีร์ปุราณะของฮินดูได้กล่าวไว้ว่า พญาอนันตนาคราช เป็นหนึ่งในปฐมชีวิตของการสร้างจักรวาล แม่เบี้ยของท่านนั้นเป็นที่อยู่ของดวงดาวทั้งหมดในจักรวาล เวลาคลายตัวจะดำเนินไปข้างหน้า ฟ้าดินจะสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วปฐพี ก่อให้เกิดจักรวาลใหม่ขึ้น และเมื่อครั้งใดที่ท่านขดตัว จักรวาลนั้นๆ ก็จะถึงแก่กาลสิ้นสุดเช่นกัน

พญาอนันตนาคราช มีพระมเหสีคู่บารมี คือ พญานาคิณีอุษาอนันตนาวดี เป็นพญานาคตระกูลวิรูปักษ์ มีพระนาภีและพระเศียรเป็นสีทอง ซึ่งเป็นพญานาคิณีประจำองค์แม่รัศมี พระมเหสีขององค์พระนารายณ์มหาเทพ

คาถาบูชาพญาอนันตนาคราช และพระนางอุษาอนันตวดี

คาถาบูชาพญาอนันตนาคราช คาถาบูชาพญานาคประจำคนเกิดวันอาทิตย์
คาถาบูชาพญาอนันตนาคราช คาถาบูชาพญานาคประจำวันเกิดคนเกิดวันอาทิตย์

(นะโม ๓ จบ)

กายะ วาจา จิตตัง อะหังวันทา
นาคาอนันตนาคราช วิสุทธิเทวา ปูเชมิ
กายะ วาจา จิตตัง อะหังวันทา
นางพญานาคิณี อุษาอนันตวดี วิสุทธิเทวี ปูเชมิ

คาถาบูชาพญานาค พ่อปู่อนันตนาคราช (อธิษฐานขอทรัพย์)

อธิษฐานขอทรัพย์จากพญานาคาธิบดี ผู้เป็นใหญ่แห่งพญานาคทั้งปวง

(นะโม ๓ จบ)

“กายะ วาจา จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีอนันตนาคราช วิสุทธิเทวาปูเชมิ
ทุติยัมปิ กายะ วาจา จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีอนันตนาคราช วิสุทธิเทวาปูเชมิ
ตะติยัมปิ กายะ วาจา จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีอนันตนาคราช วิสุทธิเทวาปูเชมิ
เมตตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะ ขันปริตตัง”

ข้าพเจ้า …(ชื่อ นามสกุล…) ขออธิษฐาน…..(คำอธิษฐาน)….. ขอให้คำอธิษฐานนี้ จงบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าและครองครัวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

พิกัดไหว้พญานาค พ่อปู่อนันตนาคราช

โพสต์เกี่ยวกับ พญานาคประจำวันเกิด


ที่มาข้อมูลและรูปภาพ:

  • เว็บไซต์วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (th.wikipedia.org)
  • เว็บไซต์วิกิซอร์ซ (th.wikisource.org)

Leave a comment