คาถาบูชา พระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

คาถาบูชาพระเจ้าตากสิน ช่วยปลดหนี้สิน ค้าขายร่ำรวย การงานเจริญรุ่งเรือง

บทสวดสักการะ คาถาบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิกัดไหว้ขอพรพระเจ้าตาก

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมหาราช (พระเจ้าตาก) ( 17 เมษายน พ.ศ. 2277 – 6 เมษายน พ.ศ. 2325) มีพระนามเดิมว่า สิน เป็นคนไทยเชื้อสายจีน เป็นพระมหากษัตริย์ไทยผู้ก่อตั้งอาณาจักรธนบุรี และเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์เดียวของราชอาณาจักรธนบุรี

เดิมพระเจ้าตากสินเป็นนายทหารในรัชกาลสมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ สมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมา พ.ศ. 2310 เกิดการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง พระองค์ได้เป็นผู้นำขับไล่ทหารพม่าที่ยึดครองกรุงศรีอยุธยาอยู่ในเวลานั้น และได้ปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ในเวลาอีกเจ็ดเดือนถัดมา โดยพระองค์ย้ายเมืองหลวงไปยังกรุงธนบุรี และรวบรวมแผ่นดินซึ่งมีขุนศึกก๊กต่าง ๆ ปกครองให้กลับเป็นปึกแผ่นอีกครั้ง เช่นเดียวกับการขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ยังทรงฟื้นฟูราชอาณาจักรในด้านต่าง ๆ ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติหลังสงคราม ทั้งส่งเสริมกิจการด้านเศรษฐกิจ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม และการศึกษา ภายหลังรัฐบาลไทยประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน” และยังทรงได้รับสมัญญานามมหาราช

สมเด็จพระพระเจ้าตากสินมหาราช เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เมื่อพระชนมพรรษา 48 พรรษา หลังถูกสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ซึ่งเป็นพระสหายสำเร็จโทษ และสืบราชสมบัติต่อเป็นต้นราชวงศ์จักรีในปัจจุบัน รวมเวลาครองราชย์ 15 ปี พระองค์มีพระราชโอรสและพระราชธิดารวมทั้งสิ้น 30 พระองค์ สมเด็จพระพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นวีรกษัตริย์ของชาติไทยที่ประชาชนรู้จักดีและเป็นที่เคารพสักการะมากที่สุดพระองค์หนึ่ง นอกจากนี้ยังมีพระบรมราชานุสรณ์ของพระองค์มีประดิษฐานมากที่สุด

บูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมหาราช
บูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมหาราช

คาถาบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่)

คาถาบูชาพระเจ้าตากสินมหาราช บทสวดบูชาสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี วงเวียนใหญ่
คาถาบูชาพระเจ้าตากสินมหาราช บทสวดบูชาสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี วงเวียนใหญ่

ตั้งนะโม 3 จบ (ระลึกถึงองค์สมเด็จพระเจ้าตากสิน)

ปู่ตาก ตะกุ อิตัล ตากสิน ราชะ โยตังอิ

(สวด ๓ จบ)

คาถาบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ตั้งนะโมฯ 3 จบ (ระลึกถึงองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)

คำอาราธนาดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสิน

“โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะตุภะวัง
สัพพะศัตรู วินาสสันติ”

คำถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสิน

“โอม สิโน ราชาเทวะ นะมามิหัง”

วิธีบูชาสมเด็จพระพระเจ้าตากสินมหาราช

การสักการะและเครื่องสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสิน

๑. กราบไหว้ขอพร ใช้ธูป ๕ ดอก และเทียน ๑ เล่ม
๒. วีธีบน ใช้ธูป ๑๔ ดอก และเทียน ๒ เล่ม
๓. กราบไหว้แก้บน ธูป ๑๔ ดอก และเทียน ๒ เล่ม และแก้บนตามคำกล่าว

การสักการบูชาสมเด็ะพระเจ้าตากสินมหาราช ที่พอจะสืบค้นมาได้ ทำให้ทราบว่า พระเจ้าตากสินทรงโปรดผู้มีความซื่อสัตย์ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พระกระยาหารที่เสวยเป็นอาหารไทยที่เป็นอาหารเดินทัพ เช่น อาหาร เครื่องของแห้งต่างๆ แต่มีผู้ที่มีนิมิตได้บอกเล่าต่อกันมาว่า พระเจ้าตากสินทรงโปรด ข้าวต้มผัด และ ไข่ต้ม

นอกจาก ข้าวต้มมัด และ ไข่ต้ม แล้ว พระองค์ท่านยังโปรดผลไม้ไทย ผลไม้จีน อีกด้วย โดยเครื่องเซ่นไหว้แบบจีน ได้แก่

 • ไก่
 • หัวหมู
 • ซาแซ
 • น้ำผลไม้
 • น้ำหวาน
 • น้ำเปล่า ไม่ทรงโปรดน้ำจัณฑ์
 • ดอกไม้ ควรบูชา บายศรี (ทรงโปรดสีแดงซึ่งเป็นสีแห่งวันพระราชสมภพ)

ศรัทธา ความเชื่อการบูชาพระเจ้าตาก

 • การบูชาสักการะ ขอพรพระเจ้าตากสิน ช่วยปลดหนี้สิน ค้าขายร่ำรวย การงานเจริญรุ่งเรือง
*** ศรัทธา ความเชื่อ การกราบไหว้บูชา เป็นวิจารณญาณ ความเชื่อส่วนบุคคล ***

พิกัดสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 1. พิกัดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ ธนบุรี
 2. พิกัดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี
 3. พิกัดอนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

Leave a comment