บทสวดบูชาพระประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี คาถาบูชาพระประจำวันพฤหัสบดี

บทสวดมนต์ คาถาบูชาพระประจำวันพฤหัสบดี

คาถาบูชาพระประจำวันพฤหัสบดี พระปางสมาธิ

เหตุที่พระประจำวันเกิดของคนเกิดวันพฤหัสบดีกำหนดเป็นพระปางสมาธิหรือพระปางตรัสรู้ เป็นพระประจำวันพฤหัสบดี ด้วยเพราะดาวพฤหัสบดีมีความหมายถึง ความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง ศาสนาศีลธรรม และสติปัญญา ฯลฯ อีกทั้งยังถือเป็นวันครู ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นพระบรมครูที่ทรงสั่งสอนพุทธบริษัทและเหล่าเวไนยสัตว์ ซึ่งปางตรัสรู้นี้จึงสอดคล้องกับลักษณะดาวพฤหัสบดีพอดี

พุทธลักษณะพระพุทธรูปปางสมาธิ

พระพุทธรูปปางสมาธิ เป็นพระประจำวันพฤหัสบดี พระประจำวันเกิดปางนี้ ในพระอริยาบถประทับขัดสมาธิ (นั่ง) พระหัตถ์ทั้งสองวางหงายซ้อนกันบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระชงฆ์ (แข้ง) ขวาทับพระชงฆ์ซ้าย

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพฤหัสบดี ฉบับเต็ม

ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง วัฏฏะชาติยัง ยัสสะ เตเชนะ ทาวัคคิ
มหาสัตตัง วิวัชชะยิ เถรัสสะ สารีปุตตัสสะ โลกะนาเถนะ
ภาสิตัง กัปปัฏฐายิ มหาเตชัง ปะริตตันตังภะณามะ เห.

คาถาสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีใช้สวดภาวนาวันละ ๑๙ จบจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้น พระพุทธรูปที่ท่านควรมีไว้ประจำตัวคือ พระพุทธรูปปางสมาธิ
หรือปางตรัสรู้ เพื่อทำสักการะบูชาหรือนำติดตัวไปไหนๆ พระท่านว่าเป็นการดีนักแลฯ

บทสวดบูชาพระประจําวันพฤหัสบดี แบบย่อ:

(ตั้งนะโม ๓ จบ)

ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ

สวด ๑๙ จบ เพื่อเสริมสิริมงคลชีวิต

พิกัด ไหว้พระประจำวันพฤหัสบดี พระพุทธรูปปางสมาธิ

  • พระพุทธรูปปางสมาธิ ประจำวันพฤหัสบดี วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

ที่มาของประวัติความเป็นมา:

  • เว็บไซต์ ฐานข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

Leave a comment