คาถาบูชาพระนารายณ์ คาถาบูชาพระวิษณุ คาถาบูชามหาเทพ ผู้คุ้มครองสามโลก

คาถาบูชาพระนารายณ์ มหาเทพผู้คุ้มครองสามโลก

สวดบูชาพระนารายณ์ (พระวิษณุ) เสริมดวงชะตาชีวิตให้รุ่งเรือง

พระนารายณ์ หรือพระวิษณุ คือ มหาเทพที่ชาวไทยพบเห็นได้บ่อย เช่นเดียวกับ พระอิศวร (พระศิวะ) พระพรหม พระอินทร์ และพระพิฆเนศ ส่วนใหญ่เป็นงานศิลปะภาพเขียนตามประตูและผนังวัดและรูปเคารพตามศาสนสถานต่างๆ เนื่องจากพระนารายณ์ หรือพระวิษณุ เป็นมหาเทพที่กษัตริย์ ราชาในอดีต ทั้งอินเดีย เนปาล พม่า กัมพูชาและไทย ทรงมีพระราชศรัทธามากกว่าเทพองค์อื่นๆ

พระนารายณ์ ทรงแนะนำให้พระอินทร์ร่วมกับเหล่าเทพ เทวดา ทำ พิธีกวนเกษียรสมุทร เป็นการกวนน้ำอมฤต เพื่อช่วยเหลือพระอินทร์ต้องคำสาปจากฤาษีทุรวาส โดยชักชวนให้เหล่ายักษ์และบริวาล พญานาคและบริวาล ร่วมกระทำพิธีการกวนเกษียรสมุทรทำให้บังเกิดน้ำอมฤตและสรรพสิ่งวิเศษรวม 14 อย่างผุดจากเกษียรสมุทร

พระนารายณ์ทรงครุฑ (หรือ นารายณ์ทรงสุบรรณ) สามารถพบเห็นได้ตามหน้าบันโบสถ์ วิหารวัดต่างๆ ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น ภาพปรากฏของพระนารายณ์ทรงครุฑ (หรือ นารายณ์ทรงสุบรรณ) รวมทั้ง หนุมาน เทพ เทวดา ฤาษี และ ยักษ์ จากเรื่อง รามเกียรติ์ เป็นพิทักษ์รักษา เฝ้าประตูวัดทุกแห่งในประเทศไทย ก็ล้วนแล้วแต่เป็นยักษ์ในมหากาพย์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งสิ้น

บูชาพระนารายณ์ หรือบูชาพระวิษณุ

ทางศาสนาพราหมณ์ ฮินดู บูชาพระวิษณุ หรือที่คนไทยรู้จักในนาม พระนารายณ์ มหาเทพ 1 ใน 3 ที่มีผู้คนศรัทธา นับถือ และกราบไว้ขอพรองค์พระนารายณ์จำนวนมาก

การบูชาองค์พระนารายณ์ มหาเทพ มีวิธีการสวดสรรเสริญ บูชา ขอพรพระนารายณ์ที่ถูกต้อง โดยมีวิธีการสวดเช่นเดียวกับการสวดบูชามหาเทพ และเทพเจ้าองค์อื่นๆ คือ การสวดสรรเสริญด้วยบทสวด คาถาบูชาพระพิฆเนศ ที่จำเป็นต้องสวดก่อนทุกครั้ง ซึ่งเป็นกฎการไหว้เทพของศาสนาพราหมณ์ทุกนิกาย

คาถาบูชาพระพิฆเนศ (พราหมณ์)

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา

สวดบูชาพระพิฆเนศ ก่อนสวดบูชาพระนารายณ์

ขอความสำเร็จในด้านต่างๆ มีโชค มีลาภ และทรัพย์สินเงินทอง สมหวัง ดั่งความปรารถนา

คาถาบูชพระนารายณ์ (พระวิษณุ)

การสวดบูชาสรรเสริญพระนารายณ์ หรือพระวิษณุเทพ หนึ่งในสามมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ของชาวฮินดู การบำเพ็ญเพียร ขอพรจากพระนารายณ์เป็นหนึ่งในวิธีบำเพ็ญบุญ เพื่อมุ่งหวังสรรเสริญและขอพรจากพระองค์ เพื่อให้บรรลุสมความปรารถนา

โอม นะโม นารายณะ นามะ ภะวันตุเม
ทุติยัมปิ นะโม นารายณะ นามะ ภะวันตุเม
ตะติยัมปิ นะโม นารายณะ นามะ ภะวันตุเม ฯ

คาถาสวดบูชาพระนารายณ์

หรือภาวนาคาถาบูชาพระนารายณ์บทย่อ ดังนี้

คาถาบูชพระนารายณ์ (แบบย่อ)

โอม นะโม นารายะณายะ นะมะฯ

คาถาบูชพระนารายณ์ เพื่อขอพรคุ้มครองป้องกันภัย

โอม นะโม นารายะ ณา ยะนะมะ ฮา

(๓ จบ)

คาถาบูชาพระนารายณ์ทรงครุฑ (พระนารายณ์ทรงสุบรรณ)

คาถาบูชาพระนารายณ์ทรงครุฑ ทรงสุบรรณ ท่านเจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตร
คาถาบูชาพระนารายณ์ทรงครุฑ ทรงสุบรรณ ท่านเจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตร

คาถาบูชาพระนารายณ์ทรงครุฑ (พระนารายณ์ทรงสุบรรณ) ท่านเจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตร สวดตามคัมภีร์กาลจักรศาสตร์ เพื่อสยบอำนาจร้ายของพระราหูมิให้มากระทบ แก่ดวงชะตาชีวิต ผ่อนหนักเป็นเบา ขจัดปัดเป่าสิ่งอัปมงคล

เอกะจักขุ นาฬิเกฬา สุริยะประภา
ราหูคาหา สัตตะรัตนสัมปันโณ มณีโชติ
ระโสยะถา สุวัณณะ รัชชคาะตะ
สะมิทธา อะหังวันทามิ เมสะทา

ท่านเจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตร

คาถาพระนารายณ์เปิดโลก

โอม นะโม นารายณะ ฮะเรฮะราม กฤษณะ อิทธิฤทธะ
นะมะอะอุ อิสวาสุ สุสวาอิ จิตติ จิตตะ สะปะอิปิ อิทธิฤทโธ
วิโสธายิ อิติอิตัง อรหังพุทโธ นะโมพุทธายะ

ศรัทธา ความเชื่อการบูชาพระนารายณ์

  • การบูชาสักการะ ขอพรพระนารายณ์ ช่วยเสริมดวงชะตาชีวิตให้รุ่งเรือง ขอพรคุ้มครองป้องกันภัย
  • การบูชาสักการะ ขอพรพระนารายณ์ทรงครุฑ ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายอัปมงคล
*** ศรัทธา ความเชื่อ การกราบไหว้บูชา เป็นวิจารณญาณ ความเชื่อส่วนบุคคล ***

พิกัดไหว้พระนารายณ์ (ไหว้พระวิษณุ)


ที่มาข้อมูลและรูปภาพ:

  • เว็บไซต์วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (th.wikipedia.org)
  • เว็บไซต์วิกิซอร์ซ (th.wikisource.org)

Leave a comment