หลวงปู่แสง-ญาณวโร-พระอาจารย์แสง-จันดะโชโต-วัดป่ามโนรมย์สมประสงค์-อำนาจเจริญ

หลวงปู่แสง ญาณวโร (พระอาจารย์แสง จันดะโชโต)

หลวงปู่แสง ญาณวโร พระอริยะเจ้าแห่งลุ่มน้ำชี พระป่าสายอีสาน

วัดป่ามโนรมย์สมประสงค์ (วัดภูทิดสา) จ.อำนาจเจริญ

หลวงปู่แสง ญาณวโร หรือ “พระอาจารย์แสง จันดะโชโต” พระป่าสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ภาคอีสาน “พระอาจารย์แสง จันดะโชโต” (และท่านได้กล่าวว่า จันดะโชโต นั้นมีความหมายว่า ผู้ที่รุ่งเรือง) แต่เวลาอ่านออกเสียง จะต้องออกเสียงว่า ‘จันทะโชโต’ ปัจจุบันหลวงปู่แสง ญาณวโร จำพรรษาที่ วัดป่ามโนรมย์สมประสงค์ (วัดภูทิดสา) บ้านห้วยฆ้อง ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ประวัติหลวงปู่แสง ญาณวโร

หลวงปู่แสง ญาณวโร เดิมชื่อ นายแสง ดีหอม เกิดเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2467 อ. ฟ้าหยาด จ. อุบลราชธานี ปัจจุบัน คือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร (ในอดีต เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2482 กระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนชื่อ อ.ฟ้าหยาด เป็น อ.มหาชนะชัย และเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2515 อ.มหาชนะชัย ย้ายไปสังกัดกับ จ. ยโสธร จนถึงปัจจุบัน ) อุปสมบทเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2490 ณ วัดศรีจันทร์ อ. เมือง จ. ขอนแก่น

หลวงปู่แสง ญาณวโร วัดป่ามโนรมย์สมประสงค์ (วัดภูทิดสา) จังหวัดอำนาจเจริญ ปัจจุบันอายุ 98 ปี (2565) ท่านเป็นพระสุปฏิปันโน ศิษย์ในองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ หลวงปู่คำดี ปภาโส หลวงปู่หาบุญมี สิริธโร และหลวงปู่บัว สิริปุณโณ องค์ท่านเป็นผู้มากไปด้วยความเพียรและเป็นผู้ไม่ติดถิ่น เปรียบกับหยดน้ำบนใบบัว ที่ไม่ติดใบบัวฉันนั้น อุปมาอุปมัยกับ ผู้สิ้นกิเลศ หรือเรียกว่า พระขีนาสพ องค์หลวงปู่สอ วัดป่าหนองแสง ได้เคยยกย่องไว้ว่า “หลวงปู่แสงเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัตชอบองค์หนึ่ง” ท่านเปรียบเสมือนแสงธรรมแห่งอำนาจเจริญที่ปกคลุมเมืองอำนาจเจริญให้ร่มเย็นเป็นสุข

นอกจากนั้นแล้วหลวงปู่แสงท่านยังเป็นผู้สืบสานพระพุทธศาสนา มีศิษยานุศิษย์หลายท่าน อาทิเช่น หลวงปู่สาย วัดป่าพรหมวิหาร หลวงปู่บัวทอง วัดอรัญญวิเวก ส่วนเพื่อนสหธรรมิกขององค์ท่านได้แก่ หลวงปู่บุญมี วัดป่าบ้านนาคูณ หลวงปู่สอ วัดป่าหนองแสง เป็นต้น หลวงปู่แสงท่านจัดสร้างพระเหรียญหลวงปู่แสง และวัตถุมงคลไว้ นับเป็นสิริมงคลแด่ผู้ที่มีไว้และการไปกราบไหว้ท่านเป็นอย่างยิ่ง ขอเชิญชวนผู้เป็นศิษยานุศิษย์และผู้มีความเคารพศรัทธาในองค์หลวงปู่ร่วมกันบอกเล่าประสบการณ์ทางธรรม วัตถุมงคลและภาพวัตถุมงคลเพื่อเป็นธรรมสากัจฉาและระลึกถึงคุณสังฆานุติของพระเดชพระคุณหลวงปู่แสงด้วยครับ

บูชาพระเครื่องยอดนิยม หลวงปู่แสง ญาณวโร

พระเหรียญดีสารพัด ทองคำลงยา-เลข-๑-หลวงปู่แสง- 2557-ด้านหน้า

พระเหรียญดีสารพัด ทองคำลงยา เลข ๑ หลวงปู่แสง ปี 2557

การันตีพระเครื่องแท้
 • พระเครื่องรุ่นนี้ จะมีหมายเลข 2 ชุด
 • คณะศิษย์ล่ำซำเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้าง
 • พระเหรียญรุ่นแรกที่เป็นฉายาใหม่หลวงปู่แสง “พระอาจารย์แสง จันดะโชโต”
 • พระเหรียญหลวงปู่แสงชุดนี้ มี 2 แบบ
 • บูชาเหรียญหลวงปู่แสง
บูชาพระหลวงปู่แสงรุ่นนี้
บูชาเหรียญหล่อรุ่นล่ำซำ เนื้อนวะโลหะ เลข ๒๑ หลวงปู่แสง ด้านหน้า

พระเหรียญหลวงปู่แสง เหรียญหล่อล่ำซำ เนื้อนวะ เลข ๒๑

พระเครื่องแท้ รับประกัน 100%
 • พระเครื่อง มีโค๊ตตอกเลข ๒๑
 • พระเหรียญหล่อล่ำซำ หลวงปู่แสง
 • พระเหรียญหล่อล่ำซำ เนื้อนวะ เลข ๒๑
 • พิเศษหลวงปู่แสงเมตตาจารที่เหรียญ
 • บูชาเหรียญหลวงปู่แสง
บูชาพระหลวงปู่แสงรุ่นนี้
บูชาเหรียญหล่อรุ่นล่ำซำ เนื้อนวะโลหะ เลข ๑๘ หลวงปู่แสง ด้านหน้า

พระเหรียญหลวงปู่แสง เหรียญหล่อล่ำซำ เนื้อนวะ เลข ๑๘

พระเครื่องแท้ รับประกัน 100%
 • พระเครื่อง มีโค๊ตตอกเลข ๑๘
 • พระเหรียญหล่อล่ำซำ หลวงปู่แสง
 • พระเหรียญหล่อล่ำซำ เนื้อนวะ เลข ๑๘
 • พิเศษหลวงปู่แสงเมตตาจารที่เหรียญ
 • บูชาเหรียญหลวงปู่แสง
บูชาพระหลวงปู่แสงรุ่นนี้
บูชาเหรียญหล่อรุ่นล่ำซำ เนื้อนาค เลข ๗ หลวงปู่แสง ด้านหน้า

พระเหรียญหลวงปู่แสง เหรียญหล่อล่ำซำ เนื้อนาค เลข ๗

พระเครื่องแท้ รับประกัน 100%
 • พระเครื่อง มีโค๊ตตอกเลข ๗
 • พระเหรียญหล่อล่ำซำ หลวงปู่แสง
 • พระเหรียญหล่อล่ำซำ เนื้อนาค เลข ๗
 • บูชาเหรียญหลวงปู่แสง
บูชาพระหลวงปู่แสงรุ่นนี้
พระเหรียญหล่อโชคดี เนื้อทองคำ หลวงปู่แสง 2561 ด้านหน้า

พระเหรียญหลวงปู่แสง เหรียญหล่อโชคดี เนื้อทองคำ ปี 2561

พระเครื่องแท้ รับประกัน 100%
 • พระเหรียญหล่อโชคดี หลวงปู่แสง ปี 2561
 • พระเหรียญหล่อโชคดี เนื้อทองคำ
 • เหรียญโชคดีเนื้อทองคำ หลวงปู่แสง สร้าง 9 องค์
 • บูชาเหรียญหลวงปู่แสง
บูชาพระหลวงปู่แสงรุ่นนี้
พระเหรียญหล่อเจริญสุข 77 เนื้อเงิน หลวงปู่แสง 2544 ด้านหน้า

พระเหรียญหลวงปู่แสง เหรียญหล่อเจริญสุข 77 เนื้อเงิน ปี 2544

 • พระเหรียญหล่อเจริญสุข ๗๗ เนื้อเงิน หลวงปู่แสง ปี 2544
 • เหรียญเจริญสุข ๗๗ เนื้อเงินสร้าง 10 เหรียญ
 • ตอกเลขและตอกโค้ตทุกองค์
 • บูชาเหรียญหลวงปู่แสง
บูชาพระหลวงปู่แสงรุ่นนี้

บูชาวัตถุมงคลหลวงปู่แสง ญาณวโร

รวมรูปหลวงปู่แสง ญาณวโร


ที่มาข้อมูลและรูปภาพ:

Leave a comment