ทำบุญออนไลน์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่ ร่วมทำบุญสร้างองค์พระธาตุเจดีย์หลวง จำลอง

ทำบุญ ร่วมสร้างองค์พระธาตุเจดีย์หลวง (จำลองเต็มองค์) วัดเจดีย์หลวง

ทำบุญออนไลน์ วัดเจดีย์หลวง ร่วมสร้างพระธาตุเจดีย์หลวง (จำลองเต็มองค์)

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างองค์พระธาตุเจดีย์หลวง องค์จำลอง แบบเต็มองค์ โดยทางวัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเททองหล่อจัดสร้างพระธาตุเจดีย์หลวง (แบบเต็มองค์) ฐานกว้าง 1.50 เมตร สูงจากฐานถึงยอดฉัตร 3 เมตร หล่อด้วยทองเหลือง เพื่อจะนำมาประดิษฐานไว้ด้านหน้าขององค์พระธาตุเจดีย์หลวง ให้ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้สักการะบูชาปิดทองและได้สรงน้ำ

ซึ่งจะใช้ปัจจัยจัดสร้างองค์พระธาตุเจดีย์หลวง (จำลองเต็มองค์) ประมาณ 800,000 บาท(แปดแสนบาท) ท่านใดมีจิตศรัทธา
อยากร่วมทำบุญสร้างพระธาตุเจดีย์หลวง (จำลอง) ในครั้งนี้ ร่วมทำบุญกับทางวัดได้ตามกำลังศรัทธา กำหนดการเททอง
หล่อจัดสร้างทางวัดจะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป


ประวัติพระธาตุเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่

พระธาตุเจดีย์หลวง ถือว่าเป็นพระธาตุที่มีความสูงที่สุดในภาคเหนือ หรือล้านนา คือ สูงประมาณ 80 เมตร เมตร ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างประมาณด้านละ 60 เมตร ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 20 ถือว่าเป็นเจดีย์ที่มีความสำคัญที่สุดของเมืองเชียงใหม่ ประดิษบาน ณ วัเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่

พระธาตุเจดีย์หลวง ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยพญาแสนเมืองมา (พ.ศ. 1928 – 1945) กษัตริย์องค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ปกครองเมืองเชียงใหม่ในขณะนั้น สร้างขึ้นเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้พญากือนา พระราชบิดา ซึ่งมีตำนานเล่ามาว่า พญากือนาซึ่งได้สวรรคตไปแล้ว ได้ปรากฏตัวแก่พ่อค้าชาวเชียงใหม่ที่เดินทางไปค้าขายที่พม่า ให้มาบอกว่าแก่พญาแสนเมืองมาผู้เป็นโอรสว่า ให้สร้างเจดีย์ไว้ท่ามกลางเวียง ให้สูงใหญ่พอให้คนที่อยู่ไกล 2,000 วา สามารถมองเห็นได้ แล้วอุทิศบุญกุศลเหล่านี้ให้แก่พญากือนา เพื่อให้พญากือนานั้นสามารถไปเกิดในเทวโลกได้ แต่พญาแสนเมืองมาเสด็จสวรรคตเสียก่อน พระนางเจ้าติโลกจุฑาราชเทวีผู้เป็นมเหสีได้สืบทอดเจตนารมณ์สร้างต่อ จนเสร็จในรัชสมัยพญาสามฝั่งแกน ใช้เวลาสร้าง 5 ปี

ต่อมาได้มีการปฏิสังขรณ์ในสมัยพญาติโลกราช (พ.ศ. 1984 – 2030) พระองค์โปรดให้หมื่นด้ามพร้าคต นายช่างใหญ่ทำการปฏิสังขรณ์ โดยมีพระมหาสวามีสัทธัมกิติ เจ้าอาวาสองค์ที่ 7 ของวัดโชติการาม (วัดเจย์หลวง) เป็นกำลังสำคัญในการควบคุมดูแล และประสานงาน การปฏิรูปและก่อสร้างครั้งนี้ได้สร้างขยายเจดีย์ให้ใหญ่กว่าเดิม ใช้เวลาในการก่อสร้าง 3 ปี จึงแล้วเสร็จ

ในสมัยมหาเทวีจิรประภา รัชกาลที่ 15 แห่งราชวงศ์มังราย เกิดพายุฝนตกหนัก แผ่นดินไหว พระมหาเจดีย์หลวงได้พังทลายลงมาเหลือเพียงครึ่งองค์ จากนั้นก็ถูกปล่อยทิ้งร้างไปนานกว่า 4 ศตวรรษ พระมหาเจดีย์หลวงที่เห็นปัจจุบันกรมศิลปกรเพิ่งจะบูรณปฏิสังขรณ์เสร็จไปเมื่อ พ.ศ. 2535

รายละเอียดร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ

ผู้มีจิตศรัทธาอยากเป็นเจ้าภาพสามารถร่วมทำบุญสร้างองค์พระธาตุเจดีย์หลวง จำลอง ได้ที่

  • ธนาคารกรุงไทย สาขาช้างคลาน
  • ชื่อบัญชี วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
  • เลขที่บัญชี 5330268648

สอบถามรายระเอียดร่วมทำบุญได้ที่

  • พระกิตติวิมล ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง
  • โทร 0971954695

รายละเอียดวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอบ้านดุง จังหวัดเชียงใหม่

  • ที่อยู่ : วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร 103 ถ. พระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
  • โทรศัพท์ : 0971954695

ขอให้บุญเป็นเจ้าภาพสร้างพระธาตุเจดีย์หลวง (จำลองเต็มองค์) ครั้งนี้ ดลบันดาล ให้ผู้บริจาคเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ โภคะ ปฏิภาณคุณศาลสมบัติ เเละประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกทิพาราตรีกาลเทอญ

** การทำบุญออนไลน์ แต่ละโครงการ กรุณาตรวจเช็คข้อมูลรายละเอียดโครงการในการทำบุญก่อนทุกครั้ง **


ที่มาข้อมูลและรูปภาพ:

Leave a comment