วันลอยกระทง2564 ลอยกระทงออนไลน์ 2564 เทศกาล ประเพณี

วันลอยกระทง 2564 ลอยกระทงออนไลน์ ก็อธิษฐานได้

วันลอยกระทงปี 64 ตรงกับวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน แนะนำเว็บลอยกระทงออนไลน์

ลอยกระทงปี 2564 ตรงกับวันอะไร? วันลอยกระทงปี 64 ตรงกับวันที่ 19 พฤศจิกายน โดยเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 64 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม อนุมัติให้หน่วยงานจัดงานประเพณีลอยกระทงได้ เพื่ออนุรักษ์สืบสาน และส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทงที่ทรงคุณค่า ทั้งนี้ให้เป็นไปตามนโยบายประเพณีลอยกระทงในปี 2564

การจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงอาศัยหลักมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-Free Setting) และการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) โดยมีแนวทางและมาตรการรณรงค์ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ดังนี้

  1. ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยและบังคับใช้อย่างเคร่งครัด เช่น ห้ามปล่อยโคมลอย งดเล่นดอกไม้ไฟ พลุ ประทัด รณรงค์ลอยกระทงปลอดเหล้า เป็นต้น
  2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการจราจรทั้งทางบกและทางน้ำ ตรวจสอบความเรียบร้อยของยานพาหนะที่จะใช้รับ-ส่งประชาชนในช่วงประเพณีลอยกระทง
  3. ขอความร่วมมือผู้จัดงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงวัฒนธรรม โดยการควบคุมผู้ร่วมงานไม่ให้แออัด สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา กำหนดให้เว้นระยะห่างทางสังคมในทุกกิจกรรม
  4. ทุกสถานที่ที่จัดงานประเพณีลอยกระทงจะต้องมีจุดคัดกรองอุณหภูมิ จัดให้มีจุดลงทะเบียนไทยชนะก่อนเข้าและออก จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ จัดจุดทิ้งขยะที่มีฝาปิดมิดชิด ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสทั้งก่อนและหลังการจัดงาน และทำความสะอาดห้องสุขาทุก 1-2 ชั่วโมง หากภายในงานมีการแสดงให้ทำความสะอาดก่อนและหลังการแสดงทุกรอบ

สำหรับประเพณีลอยกระทงนั้นจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย หรือถ้าเป็นปฏิทินจันทรคติล้านนาจะตรงกับเดือนยี่ และหากเป็นปฏิทินสุริยคติจะราวเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเดือน 12 นี้เป็นช่วงต้นฤดูหนาว อากาศจึงเย็นสบาย และอยู่ในช่วงฤดูน้ำหลาก มีน้ำขึ้นเต็มฝั่ง และเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงอีกด้วย

ประเพณีลอยกระทง การอธิษฐานขอพร ขอขมาพระแม่คงคา

สิ่งที่มีความเกี่ยวเนื่องถึงชาวพุทธในประเทศไทย เกี่ยวกับพระแม่คงคา ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างคือ พระแม่คงคาที่เกี่ยวข้องกับ ประเพณีวันลอยกระทง ซึ่งการลอยกระทง เป็นประเพณีของไทยที่ตรงกับ คืนวันเพ็ญเดือน 12 ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีการขอขมาพระแม่คงคา ขอขมาธรรมชาติมาแต่ดึกดำบรรพ์ สืบเนื่องจากผู้คนสมัยก่อนก่อนมีการเลือกที่ตั้งของชุมชนใกล้กับแหล่งน้ำ เพื่อความสะดวกในการใช้น้ำเพื่อดำรงชีวิต และการเพาะปลูก ชาวบ้านอาศัยแหล่งน้ำในการทำการเกษตร แหล่งน้ำจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ประกอบกับความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้าน จึงเกิดเป็นพิธรกรรมในการไหว้ขอพร ขอขมาแหล่งน้ำ ทำให้หลายเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา เมื่อชาวไทยได้รับอิทธิพลทางศาสนาและความเชื่อจากพราหมณ์ ฮินดูที่มี บูชาพระม่คงคาของชาวฮินดู ทำให้มีความสอดคล้องกับการบูชาแหล่งน้ำชาวไทย จึงกลายเป็นประเพณีการบูชาพระแม่คงคา และที่เรียกว่า ประเพณีลอยกระทงนั้น (คาถาบูชาพระแม่คงคา และ คำถวายกระทง พระแม่คงคา)

วันลอยกระทง2564 วันไหน ศุกร์ 19 พฤศจิกายน 2564 เทศกาล ประเพณี
วันลอยกระทง2564 วันไหน ศุกร์ 19 พฤศจิกายน 2564 เทศกาล ประเพณี

ประเพณีลอยกระทงไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อใด แต่เชื่อว่าประเพณีนี้ได้สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง เรียกประเพณีลอยกระทงนี้ว่า “พิธีจองเปรียญ” หรือ “การลอยพระประทีป” และมีหลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่ 1 กล่าวถึงงานเผาเทียนเล่นไฟว่าเป็นงานรื่นเริงที่ใหญ่ที่สุดของกรุงสุโขทัย ทำให้เชื่อกันว่างานดังกล่าวน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของ ประเพณีลอยกระทง

นอกจากนี้ประเพณีการลอยกระทง น่าจะเป็นคติของชนชาติที่ประกอบกสิกรรม ซึ่งต้องมีน้ำตามกระแสน้ำ เพื่อขอบคุณ ขอขมาพระแม่คงคา หรือเทพเจ้าแห่งน้ำ อีกทั้งเป็นการแสดงความคารวะขออภัยที่ได้ลงอาบ หรือปล่อยสิ่งปฏิกูลลงน้ำไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเป็นการบูชาเทพเจ้าตลอดจนรอยพระพุทธบาท พระเจดีย์จุฬามณี ฯลฯ ตามคติความเชื่อ โดยแท้จริงการลอยกระทงมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ

  1. เพื่อขอขมาแก่พระแม่คงคา เพื่อบูชารอยพระพุทธบาทและบูชาเทพเจ้าตามคติความเชื่อ
  2. เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมของไทยไว้มิให้สูญหายไปตามกาลเวลา
  3. เพื่อรู้ถึงคุณค่าของน้ำหรือแม่น้ำลำคลอง อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต

และเพื่อหลีกเลี่ยงและช่วยลดความเสี่ยงการระบาดโรคโควิด-19 เราขอแนะนำ ลอยกระทงออนไลน์ ซึ่งเป็น วิถีชีวิตใหม่ สไตล์ New Normal เทศกาลวันลอยกระทงปีนี้ แนะนำให้อยู่บ้านลอยกระทงออนไลน์กับคนพิเศษอยู่ที่บ้านจะดีที่สุด การลอยกระทงนั้นเพื่อสะเดาะเคราะห์และอธิษฐานขอพร ขอขมาแก่พระแม่คงคาเป็นประจำปี แต่ด้วยสถานการณ์ในตอนนี้ก็คงจะไม่มีอะไรดีไปกว่าการลอยกระทงออนไลน์อีกแล้ว วันนี้เลยขอแนะนำ เว็บไซต์ “ลอยกระทงออนไลน์ 2564” สไตล์ New Normal มาฝาก

แนะนำ เว็บไซต์ “ลอยกระทงออนไลน์ 2564”

เว็บไซต์ The Old Siam

เหมาะสำหรับวัยรุ่น คนที่ชอบความรวดเร็ว ทันใจคนรุ่นใหม่ ต้องเว็บ The Old Siam เพราะ เว็บนี้จะช่วยให้คุณลอยกระทงออนไลน์ได้ง่าย ๆ ผ่านแค่ 3 สเต็ปเท่านั้น เพียงแค่กดลอยกระทงออนไลน์ เลือกรูปแบบกระทงที่ต้องการ ใส่ชื่อและคำอธิษฐาน ง่าย ๆ สบายกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว

คลิก ลอยกระทงออนไลน์เว็บ The Old Siam

เว็บไซต์ Ecard Design Animation

หากคุณไม่เน้นรวดเร็วมากนัก ไม่ควรพลาดต้องห้ามพลาด! กับเว็บ Ecard Design Animation เว็บลอยกระทงออนไลน์ที่ช่วยให้คุณสะดวกไปอีกขั้นกับการรองรับการใช้งานได้ทั้ง PC และโทรศัพท์ ประกอบกับฟังก์ชันเลือกเมืองที่ต้องการลอยกระทงเสมือนจริง และวัสดุจากธรรมชาติทั้งหมดได้เลือกดีไซน์ พร้อมใส่ชื่อ เมือง และคำอธิษฐาน แค่นี้ก็ลอยกระทงได้ง่าย ๆ โดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านได้เลย

คลิก ลอยกระทงออนไลน์เว็บ Ecard Design Animation

เว็บไซต์ Longdo

เว็บปิดท้ายกับเว็บไซต์ Longdo ที่คุณสามารถเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการผ่านแผนที่ และเลือกรูปกระทงในรูปแบบที่ต้องการได้ด้วยไอเทม มีให้คุณได้เลือกใช้หลายแบบ หลังจากตกแต่งกระทงของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใส่ชื่อ ใส่คำอธิษฐาน และใส่อีเมลล์ แค่นี้ก็พร้อมลอยกระทงกันแล้ว นอกจากนี้ เว็บไซต์นี้ยังตอบโจทย์ผู้ที่ไม่ต้องการลออยกระทงคนเดียว เพราะ คุณสามารถเลือกลอยกระทงไปพร้อม ๆ กันผ่านเว็บไซต์นี้ได้ เหมือนเป็นการลอยกระทงร่วมกันในวันลอยกระทง

คลิก ลอยกระทงออนไลน์เว็บ Longdo

หากคุณตัดสินใจเลือกเว็บไซต์ลอยกระทงออนไลน์ ไม่ได้ว่าจะลอยกระทงกับเว็บไหนดี แนะนำทำไป 3 เว็บเลยครับ ไม่มีข้อห้ามใดๆ แม้แต่ลอยกระทงจริงๆ ยังลอยแล้วลอยอีกได้เลย

คำถวายประทีปพระแม่คงคา วันลอยกระทง

มะยัง อิมินา ปะทีเปนะ อะสุกายะ นัมมะทายะ นะทิยา ปุลิเน ฐิตัง มุนิโน ปาทะวะลัญชัง อะภิปูเชมะ อะยัง ปะทีเปนะ มุนิโน ปาทะวะลัญชัสสะ ปูชา อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ

คำถวายประทีปพระแม่คงคา วันลอยกระทง

(คำแปลคำอธิษฐานสำหรับลอยกระทง) ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชา ซึ่งรอยพระพุทธบาท ที่ตั้งอยู่เหนือหาดทรายในแม่น้ำชื่อนัมมทานทีโน้น ด้วยประทีปนี้ กิริยาที่บูชารอยพระพุทธบาทด้วยประทีปนี้ ขอจงเป็นไปเพื่อประโยชน์ และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนาน เทอญ ฯ (ผู้กล่าวคำถวายไม่ต้องกล่าวว่า “สาธุ”)

คำขอขมาพระแม่คงคา

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

คำขอขมาพระแม่คงคา วันลอยกระทง

ข้าแต่คงคา ลูกขอวันทา ด้วยประทีปกระทง พระแม่คงคา มีความเมตตา ต่อลูกสูงส่ง คือน้ำในกาย สามส่วนมั่นคง กายจึงยืนยง ชุ่มชื่นยืนนาน พระแม่คงคา กำเนิดจากฟ้า โปรยปรายลงมา เป็นกระแสธาร เกิดเป็นแม่น้ำ หลายนามขนาน ปิง, วัง, ยม, น่าน คือเจ้าพระยา ท่าจีน, ตาปี นครชัยศรี โขง, ชี, มูล, ละหาร ห้วยหนองคลองบึง จนถึงแก่งกว๊าน น้ำใต้บาดาล อีกทั้งประปา ลูกลูกทั้งหลาย เดินทางขายค้า สำเร็จกิจจา คมนาคม นำมากินใช้ ได้ดั่งอารมณ์ ยามร้อนประพรม ชุ่มชื่นกายใจ ชำระมลทิน โสโครกทั้งสิ้น สะอาดสดใส ผุดผ่องพราวตา แลเลิศวิไล แม่น้ำรับไว้ สกปรกโสมม น้ำเสียเรือนชาน ซักผ้าล้างจาน เททิ้งทับถม ไหลลงคงคา ธาราระทม สารพิษสะสม เน่าคลุ้งฟุ้งไป วันนี้วันเพ็ญ พระจันทร์ลอยเด่น เป็นศุภสมัย ลูกจัดกระทง ประสงค์จงใจ นำมากราบไหว้ พระแม่คงคา เทวาทรงฤทธิ์ ซึ่งสิงสถิต ทุกสายธารา ทั้งผีพรายน้ำ อย่าซ้ำโกรธา ลูกขอขมา อโหสิกรรม ทำกิจใดใด อุทกภัย อย่าได้เติมซ้ำ อย่าพบวิบัติ ข้องขัดระกำ อย่าให้ชอกช้ำ น้ำท่วมพสุธา อย่าให้สินทรัพย์ ต้องพลันย่อยยับ เพราะสายธารา อย่าให้ชีวิต ต้องปลิดชีวา พระแม่คงคา รับขมาลูก เทอญ

คาถาบูชาพระแม่คงคา


ที่มาขอ้มูล :

  • เว็บไซต์ THH Thailand (tnnthailand.com)

Leave a comment