วันลอยกระทง2564 ลอยกระทงออนไลน์ 2564 เทศกาล ประเพณี

วันลอยกระทง 2564 ลอยกระทงออนไลน์ ก็อธิษฐานได้

แนะนำเว็บไซต์ ลอยกระทงออนไลน์ 2564 วันลอยกระทงปี 64 ตรงกับวันที่ 19 พฤศจิกายน รัฐบาลอนุมัติให้จัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์สืบสาน และส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทงที่ทรงคุณค่า อาศัยหลักมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-Free Setting) และการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention)

วันวิสาขบูชา ประสูติ ตรัสรู้ ปรินินิพพาน วันสำคัญทางพุทธศาสนา

วันวิสาขบูชา 3 เหตุการณ์สำคัญ วันเพ็ญเดือนวิสาขะ

วันสำคัญทางพุทธศาสนา ที่เกิดเหตุการณ์สำคัญทางพุทธศาสนา คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน)

วันสำคัญทางพุทธศาสนา ศาสนาพุทธ

วันสำคัญทางศาสนาพุทธ

วันสำคัญทางพุทธศาสนา วันธรรมสวนะ วันพระ, วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา, วันมาฆบูชา, วันเข้าพรรษา, วันออกพรรษา, วันอัฏฐมีบูชา กำหนดตามปฏิทินจันทรคติ เป็นวันที่เคยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเมื่อครั้งพุทธกาล และพิธีสวดมนต์ข้ามปี

วันพระ วันธรรมสวนะ วันอุโบสถ วันสำคัญทางพุทธศาสนา

วันพระ หรือวันธรรมสวนะ

ประวัติ กิจกรรมและความสำคัญของวันพระ วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่า “วันธรรมสวนะ” อันได้แก่วันถือศีลฟังธรรม (ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม)

การทำบุญ บุญกิริยาวัตถุ 10

การทำบุญ ต้องทำสิ่งใดจึงได้บุญ

วิธีทำบุญให้ได้บุญมาก ทางพระพุทธศาสนา การทำบุญมีด้วยกันถึง 10 วิธี เรียกว่า “บุญกิริยาวัตถุ 10” หรือ สิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ 10 ประการ การทำบุญ จะให้ได้ผลบุญมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ ผู้ให้ วัตถุสิ่งของที่ให้ต้องบริสุทธิ์ แ ละผู้รับ

ทำบุญ วัดดงละคร(วัดป่าลับแล) ช่วยผู้ยากไร้ได้บวชฟรี เผาศพฟรี

ร่วมทำบุญ วัดดงละคร(วัดป่าลับแล) ช่วยผู้ยากไร้ได้บวชฟรี เผาศพฟรี

บอกบุญ ร่วมกุศลช่วยเหลือผู้ยากไร้ ได้บวชเรียน ได้เผาศพ พร้อมบำเพ็ญกุศล จัดทำมากว่า 8 ปี ไม่มีตู้บริจาค บวชฟรี เผาศพฟรี ช่วยผู้ยากไร้ ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบุญ ผลตอบรับจากศรัทธาของบรรดาญาตโยม ซึ่งได้มีความใกล้ชิดกับวัดมากขึ้น

พระมหาสิริวัฒนา สีลสาโร ท่านเจ้าอาวาส วัดดงละคร วัดเล็กๆ แห่งหนึ่งใน จ.นครนายก เริ่มเหมือนฆราวาสทั่วไป ที่คิดว่า บวชเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่เมื่ออายุครบ 20 ปี ไม่นานก็คงสึกออกมาใช้ชีวิตตามปกติ แต่เมื่อเข้าสู่เพศบรรพชิตจริงๆ กลับไม่เป็นเช่นนั้น เพราะขณะนี้บวชมา 8 ปีแล้ว ก็ยังไม่สึก แม้พระมหาสิริวัฒนาฯ จะยังพรรษาไม่มาก แต่อุดมการณ์ของท่าน ถือว่าไม่ง่ายที่จะมีพระรูปใดทำได้แบบท่าน เพราะท่านเป็นทั้งพระนักเทศน์ พระนักพัฒนา มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม นอกจากนี้ ยังเปี่ยมด้วยความเมตตาต่อผู้ยากไร้ ใครเดือดร้อน ก็รีบช่วยเหลือ ใครจะบวช จะเผาศพ แต่ไม่มีเงิน ท่านก็จัดให้ฟรี ทางวัดได้จัดตั้งโรงเรียน ถูกต้องตามกฎหมาย จากสำนักอาชีวะศึกษา มีชื่อว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและพาณิชย์ศาสตร์ จังหวัดนครนายก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เด็กยากจนได้เรียนฟรี ไม่เท่านั้น ท่านยังได้รับรางวัล “คนดีแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2561 นี้อีกด้วย

การช่วยเหลือชุมชนโดยการ เผาศพให้ฟรี พร้อมบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมให้ทุกคืน ช่วยเหลือคนยากจน ยิ่งถ้าบ้านใครเกิดเสียชีวิตขึ้นมาแล้วฐานะทางบ้านยากจนก็ขอให้มาติดต่อกับทางวัดดงละคร ทางวัดก็จะรีบดำเนินการช่วยเหลือทันทีโดยทางวัดจะจัดการนำเอาศพมาบำเพ็ญกุศลให้ 3 คืน โดยมีการสวดพระอภิธรรมให้ทุกคืนจากนั้นก็จะนำศพไปฌาปนกิจศพตามประเพณี

ส่วนผู้ที่มีความประสงค์จะบวชเรียนก็จะต้องมาติดต่อ แต่จะต้องมาบวชด้วยความศรัทธาและก็จะต้องบวชไม่ต่ำกว่า 1 เดือนหรือว่าจะบวชเอาพรรษาเลยก็ได้โดยทางวัดจะจัดการให้โดยผู้ที่จะบวชนั้นจะต้องมีหนังสือจากทางราชการมาแสดงด้วยว่าไม่เป็นผู้ต้องโทษหรือว่าติดยาเสพติดโดยทางวัดจะดำเนินการให้ทั้งหมดส่วนสาเหตุที่ต้องขึ้นป้ายเอาไว้ก็เนื่องจากว่าทางวัดต้องการให้ญาติโยมรู้จักวัดให้มากยิ่งขึ้นและจะทำให้ญาติโยมทุกคนเกิดความศรัทธาและอยากมาทำบุญที่วัด

ทุกท่านสามารถร่วมทำบุญ ใส่ซองบริจาค โดยบอกจุดประสงค์ของการบริจาคว่า เพื่อสิ่งใด หรือสามารถร่วมทำบุญ บริจาคผ่านธนาคารของวัดดงละคร โดย

ติดต่อ พระมหาสิริวัฒนา สีลสาโร เจ้าอาวาส วัดดงละคร (วัดป่าลับแล) 084-511-6394
0
Back to Top

ค้นหา รายการสินค้า

Product has been added to your cart