พระพุทธสิหิงค์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เชียงใหม่ พระพุทธรูปปางขัดสมาธิเพชร ศิลปะล้านนา

พระพุทธสิหิงค์ เชียงใหม่ พระพุทธรูปปางขัดสมาธิเพชรศิลปะเชียงแสน

พระพุทธสิหิงค์ที่ประดิษฐานที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพุทธลักษณะปางมารวิชัย คล้ายกับพระพุทธสิหิงค์ที่นครศรีธรรมราช ศิลปะเชียงแสน คือจะเป็นพุทธลักษณะนั่งขัดสมาธิเพชร เข้าใจว่ามีลักษณะทางศิลปกรรมแบบสุโขทัยที่มีอิทธิพลศิลปะลังกา

0
Back to Top

ค้นหา รายการสินค้า

Product has been added to your cart