หลวงพ่อปาน โสนนฺโท (พระครูวิหารกิจจานุการ) วัดบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หลวงพ่อปาน โสนนฺโท (พระครูวิหารกิจจานุการ)

หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค (16 กรกฎาคม พ.ศ. 2418 — 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2481) พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่ง พระนครศรีอยุธยา ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบางนมโครูปที่ 3 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางนมโคระหว่างปี พ.ศ. 2478 จนถึงปี พ.ศ. 2481

0
Back to Top

ค้นหา รายการสินค้า

Product has been added to your cart