คาถาบูชา พระพุทธโสธร หลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา

คาถาบูชาพระพุทธโสธร วัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา

บทสวด สักการะบูชาหลวงพ่อโสธร

หลวงพ่อโสธร เป็นชื่อเรียกติดปากและคุ้นหูสำหรับพระพุทธรูปสำคัญของไทยองค์หนึ่งสำหรับพระพุทธโสธร องค์หลวงพ่อโสธร มีตำนานหลวงพ่อโสธร ลอยน้ำ และความศักดิ์สิทธิ์ของท่านหลายๆ คนได้ประจักษ์หรือได้ยินเรื่องราวต่างๆมามากมาย การบูชาองค์หลวงพ่อโสธร มีเคล็ดลับและบทสวดบูชาหลวงพ่อโสธรตามที่ได้บันทึกไว้ที่วัดโสธรดังนี้ ก่อนการสวดภาวนา คาถาหลวงพ่อโสธร ต้องสวดคาถาบทสวดอิติปิโสหรือบทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัยเสียก่อน แล้วจึงกล่าวคำคาถาบูชาหลวงพ่อโสธร ระลึกถึงองค์ท่านโดยมองพระพุทธรูปหลวงพ่อพระพุทธโสธร ภาพถ่ายหรือพระเครื่องที่มี ถ้าไม่มีให้กำหนดภาพในจิตของเราเป็นพุทธานุสสติกรรมฐาน

หลวงพ่อโสธร พระพุทธโสธร วัดโสธรวราราม แปดริ้ว ฉะเชิงเทรา พระประจำวันพฤหัสบดี
หลวงพ่อโสธร พระพุทธโสธร วัดโสธรวราราม แปดริ้ว ฉะเชิงเทรา พระประจำวันพฤหัสบดี

คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร (คาถาพระเจ้า 5 พระองค์)

ตั้งนะโม 3 จบ

นะ ทรงฟ้า โม ทรงดิน พุทธ ทรงสินธุ์ ธา ทรงสมุทร

ยะ ทรงอากาศ พุทธังแคล้วคลาด ธัมมังแคล้วคลาด

สังฆังแคล้วคลาด ศัตรูพาล วินาศสันติ

นะ กาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโร โกนาคะมะโน

นานาจิตเต พุทธกาโร กัสสะโป พุทโธ จะ ทะเวเนเต

ธา กาโร ศรีศากกะยะมุนี โคตะโม ยะกันเน

ยะ กาโร อะริยะ เมตตรัยโย ชิวหาทีเต

ปัญจะพุทธา นะมามิหัง

คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร แบบย่อ

(ตั้งนะโม 3 จบ)

อิติ อิติ อิติ โสธโร นะโมพุทธายะ ยะธาพุทธโมนะ

เมื่อกล่าวคาถาบูชาพระพุทธโสธร ทุกวันระลึกถึงองค์หลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหารแล้วจะปลอดภัย ชีวิตราบรื่น ร่มเย็น แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลาย การเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย

สวดทุกค่ำเช้า ก่อนนอน ก่อนออกจากบ้าน จักเกิดลาภผล อันสุจริต เป็นศิริมงคล คุ้มครองป้องกันแคล้วคลาดจากภยันตราย

อานิสงส์การบูชาพระพุทธโสธร

อานิสงส์ของการกราบไหว้พระพุทธโสธฑร (หลวงพ่อโสธร)นั้น ได้กล่าวไว้ว่า

การกราบไหว้บูชาพระพุทธโสธร (หลวงพ่อโสธร) เชื่อกันว่าจะนำความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต ความปลอดภัย อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป ชีวิตหน้าที่การงานราบรื่น

เคล็ดลับวิธีบนขอพรหลวงพ่อโสธร ให้ประสบผลสำเร็จ

ตามที่ได้เล่าสืบต่อๆกันมา การบนขอพรหลวงพ่อโสธรท่านนั้น ท่านว่าไว้ดังนี้

  • ตั้งใจไป การเดินทางเพื่อไปกราบไหว้สักการะ เดินทางตรงไปยังวัดเพื่อสักการะ
  • บนด้วยไข่ต้ม “ท่านชอบไข่ต้ม” ทำให้คนที่สมหวังมักแก้บนด้วย “ไข่ต้ม” เพราะแต่ก่อนไข่ต้มจะเป็นของที่หาได้ง่ายนั่นเอง

ข้อห้ามการบนขอพรหลวงพ่อโสธร

ท่านกล่าวไว้ว่า ห้ามแวะเพื่อทำธุระอื่นใด หรือเที่ยวแล้วจึงค่อยไปกราบขอพรท่าน ต้องตั้งใจเพื่อไปสักการะ และเรื่องที่บนแล้วไม่สมหวัง มีอยู่สองเรื่องเท่านั้น คือ..

  • เรื่องขอให้ไม่ติดทหาร เพราะหลวงพ่อโสธรท่านชอบให้คนไปเป็นทหารจะได้ปกป้องรักษาบ้านเมือง ถ้าหากว่าใครที่มาบนก็จะได้ไปเป็นทหาร
  • เรื่องขอมีบุตร  มักจะได้บุตรที่มีอาการไม่ครบ 32 ประการ เนื่องจากท่านได้ส่งลูกหลานซึ่งเป็นทหารที่บาดเจ็บล้มตายนั่นเอง

Leave a comment