บทสวดบูชาพระประจำวันเกิดวันพุธกลางวัน คาถาบูชาพระประจำวันพุธกลางวัน

บทสวดมนต์ คาถาบูชาพระประจำวันพุธ

คาถาบูชาพระประจำวันพุธ พระปางอุ้มบาตร

เหตุที่พระประจำวันเกิดของคนเกิดวันพุธกลางวัน กำหนดเป็นพระปางอุ้มบาตร เป็นพระประจำวันพุธ(กลางวัน) ด้วยดาวพุธเป็นตัวแทนของการติดต่อสื่อสาร การเดินทาง พาหนะ พืชพันธุ์ธัญญาหารและเรื่องที่เกี่ยวกับปากท้อง ซึ่งตรงกับลักษณะการออกไปบิณฑบาตที่ต้องออกไปหาอาหารเพื่อปากท้อง ขณะเดียวกันก็ถือเป็นการไปโปรดสัตว์ คอยสังเกตุทุกข์สุขของชาวบ้านเพื่อสอนธรรมะในการดับทุกข์ ปางนี้ถือกันว่าเมื่อบูชาแล้วจะประสบแต่ความอุดมสมบูรณ์ ไม่อดอยาก และมีเสน่ห์เมตตามหานิยม

พุทธลักษณะพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร

พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร เป็นพระประจำวันพุธกลางวัน พระประจำวันเกิดปางนี้ ในพระอิริยาบถยืน ส้นพระบาททั้งสองชิดกัน พระหัตถ์ทั้งสองชิดกัน พระหัตถ์ทั้งสองยกประคองบาตรราวสะเอว มีบาตรวางอยู่ที่ฝ่าพระหัตถ์ในท่าประคองได้ นิยมเรียกว่า “ปางอุ้มบาตร” นิยมสร้างขึ้นเป็นประจำวันของคนเกิดวันพุธกลางวัน

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพุธ ฉบับเต็ม

สัพพาสีวะชาตีนัง ทิพพะมันตาทะคัง วิยะ ยันนาเสติ
วิสังโฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง
อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณิณัง
สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะเส ฯ

คาถาสำหรับคนเกิดวันพุธ ใช้สวดภาวนาประจำวันให้ได้วันละ ๑๗ จบ จะได้มีความสุขมีลาภร่ำรวย ควรมีพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรไว้บูชา พระท่านว่าเป็นการดีนักแลฯ

บทสวดบูชาพระประจําวันพุธ แบบย่อ:

(ตั้งนะโม ๓ จบ)

ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท

สวด ๑๗ จบ เพื่อเสริมสิริมงคลชีวิต

พิกัด ไหว้พระประจำวันพุธ พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร

  • พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร ประจำวันพุธ (กลางวัน) จากวัดเพชรสมุทรวรวิหาร จ.สมุทรสงคราม

ที่มาของประวัติความเป็นมา:

  • เว็บไซต์ ฐานข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

Leave a comment